FUT 23 Munten
cart
karretje is leeg
Totaal: USD $ 0

U7BUY Verkoper Aanvaardbaar Gebruik Beleid

Last modified: 2021-12-01

Verkoper is verplicht om te voldoen aan de levering binnen de gestelde levertijd door gebruik te maken van de leveringsmethode geselecteerd door koper. Verkopers worden geadviseerd om een leveringstermijn vast te stellen die zij kunnen toezeggen en leveren, zoals geadverteerd op hun aanbieding. Als een verkoper niet voldoet aan de bestelling volgens de leveringsmethode zoals vermeld in de bestelling, is de verkoper volledig aansprakelijk in het geval van een handelsgeschil en U7BUY behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het terugbetalen van de bestelling aan de koper. Goede praktijken en betrouwbare verkopers trekken de meeste klanten aan. Verkopers dienen zo vaak mogelijk in te loggen op hun account omdat dit hun online/offline status weergeeft op hun verkoopadvertentie. Dit verhoogt de kans op een potentiële klant in het plaatsen van een bestelling van hun lijst.

Verkopers moeten screenshots maken (printscreen voor en na de handel) of videobewijs leveren van de handel, en deze vervolgens uploaden naar de pagina met ordergegevens zodra de levering is voltooid. Lees meer over bewijs van levering onder U7BUY voorwaarden.

Verkoper mag niet vragen om een annulering van de bestelling. Verkoper kan verplicht worden een schadevergoeding te betalen aan de koper als een bestelling wordt geannuleerd of vertraagd door nalatigheid van de verkoper. Het voorraadniveau moet te allen tijde accuraat zijn. Bijvoorbeeld, als de voorraad op 1000 goud staat, wordt er van u verwacht dat u 1000 goud aan de koper levert. Zorg ervoor dat u het item in bezit heeft voordat u de listing maakt

Alle communicatie en correspondentie tussen de verkoper en de koper moet worden gedaan via de U7BUY Chat Applicatie. Onthoud je van chatten in-game.

Verkopers mogen op geen enkele manier offsite handel of persoonlijke aanbiedingen doen (zie Offsite Handel hieronder). Verkopers die dit wel doen, zullen permanent van hun U7BUY-account worden verbannen.

Communicatie met kopers moet beleefd zijn. We verbieden ten strengste het plaatsen van intimiderende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot bedreigingen met geweld. Als u van mening bent dat er sprake is van een overtreding van een van onze beleidsregels, meld dit dan onmiddellijk aan ons.

Het is verkopers niet toegestaan om meer dan één Shasso-account aan te maken en fraude te plegen door van hun eigen verkooplijst te kopen. Elke verkoper die dit doet is onderworpen aan boetes of zelfs permanente ban van de account.

Als er een handelsgeschil of terugboeking ontstaat door redenen die veroorzaakt zijn door de verkopers, zoals leveringsvertraging, product dat niet werkt, of het niet uploaden van een bewijs van levering zoals vereist, zijn verkopers aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met dergelijke geschillen.

In-game virtuele items, goud, en munten verkocht op het platform zijn allemaal legitiem verkregen (Het bereiken van de "Prestatie" door het voltooien van de taken). Alle te koop aangeboden producten worden streng gecontroleerd door het platform. Gokactiva verkregen via andere middelen zijn verboden.

Verboden en nagemaakte items en diensten

● In-game virtuele voorwerpen die niet door gamers "verdiend" zijn met hun inspanningen en prestaties in het spel. Voor alle duidelijkheid, virtuele items die gekocht kunnen worden met contante betaling aan de spelontwikkelaar zijn verboden.
● Alle aanbiedingen die op een of andere manier praktijken zoals duping, glitching, hacking, of modding omvatten
● Items of diensten die de uitwisseling vereisen van gevoelige accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
● Het verkopen van premium virtuele valuta die exclusief worden gekocht van speluitgevers en ontwikkelaars.
● Gestolen of nagemaakte goederen
● Elk item dat een computervirus, malware, of spyware bevat
● Alle ongeautoriseerde of auteursrechtelijk beschermde kopieën inclusief, maar niet beperkt tot, back-up, illegaal gekopieerde, gedupliceerde, of bootlegged kopieën
● Het verkopen van een account of toegang tot een account dat aan een specifiek persoon was geregistreerd
● Verkopen van beta codes, beta software, test software, en evaluatie software. Dit zijn pre-release kopieën van software gedistribueerd door software ontwikkelaars strikt voor het doel van evaluatie en het oplossen van problemen.
● Ingeruilde of gebruikte codes verkopen

Als een Verkoper een verboden item of dienst aanbiedt, zoals hieronder uiteengezet, zal dit worden beschouwd als een schending van onze Servicevoorwaarden, ongeacht of de Verkoper opzettelijk handelde of niet. Als U7BUY bepaalt dat een aanbieding in strijd is met of anderszins ongepast is, kan U7BUY, naar eigen goeddunken, de aanbieding verwijderen en eventuele gerelateerde transacties annuleren tot en met beëindiging of opschorting van het account van de Verkoper.

U7BUY mag niet worden gebruikt in verband met een product, dienst, transactie, of activiteit die in het algemeen frauduleus, misleidend, of in strijd met enige wet of overheidsregulering.

De lijst van Verboden Artikelen kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt naar goeddunken van U7BUY. Voorbeelden van items die onder bepaalde categorieën vallen, kunnen ook worden uitgebreid om betere communicatie en context te bieden aan onze gemeenschap.

U7BUY mag niet worden gebruikt om een van de volgende producten of diensten te verkopen:

Verboden listings

● In-game virtuele voorwerpen die niet door gamers "verdiend" zijn met hun inspanningen en prestaties in het spel. Voor alle duidelijkheid, virtuele items die gekocht kunnen worden met contante betaling aan de spelontwikkelaar zijn verboden.
● Alle aanbiedingen die op een of andere manier praktijken zoals duping, glitching, hacking, of modding omvatten
● Items of diensten die de uitwisseling vereisen van gevoelige accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
● Het verkopen van premium virtuele valuta die exclusief worden gekocht van speluitgevers en ontwikkelaars.
● Gestolen of nagemaakte goederen
● Elk item dat een computervirus, malware, of spyware bevat
● Alle ongeautoriseerde of auteursrechtelijk beschermde kopieën inclusief, maar niet beperkt tot, back-up, illegaal gekopieerde, gedupliceerde, of bootlegged kopieën
● Het verkopen van een account of toegang tot een account dat aan een specifiek persoon was geregistreerd
● Verkopen van beta codes, beta software, test software, en evaluatie software. Dit zijn pre-release kopieën van software gedistribueerd door software ontwikkelaars strikt voor het doel van evaluatie en het oplossen van problemen.
● Ingeruilde of gebruikte codes verkopen

Offsite handel

U7BUY neemt de handelspraktijken op onze marktplaats zeer serieus. Hoewel het een zeldzame gebeurtenis is, is het af en toe gerapporteerd waar eerlijke gebruikers zijn benadeeld door frauduleuze acties/intenties van bedriegers. Handel uitgevoerd en voltooid binnen het U7BUY platform zorgt ervoor dat de bestelling door GamerProtect's verificatie controles is gegaan en de juiste protocollen heeft doorlopen. Offsite handel zal geen verzekering krijgen van U7BUY, noch in bemiddeling of schadeloosstelling, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor de acties van individuen die buiten ons handelsplatform plaatsvinden.

Wij hebben momenteel een beleid voor verkopers ingevoerd om een solide standpunt te tonen tegen het verzoeken om offsite handel. Zelfs als de bedoelingen zuiver zijn, kunnen er nog dingen misgaan, en daarom worden deze proactieve stappen genomen om de veiligheid van onze eerlijke gebruikers te waarborgen. Als een verkoper wordt betrapt op het verduisteren van verkeer van U7BUY om handel offsite te voltooien, zullen hun accounts worden geschorst. Als een koper of verkoper u probeert te verleiden tot offsite handelsactiviteiten, meld dit dan onmiddellijk aan ons. U kunt tenslotte uzelf en anderen behoeden voor onnodige gevolgen van frauduleuze activiteiten.

Overtreding door verkoper

1e overtreding
- Uw U7BUY account zal tijdelijk worden opgeschort (verwijderen listings, uitschakelen betalingsopname en verkoop toestemming, annuleer alle openstaande betalingen).
  - U kunt contact opnemen met U7BUY via [email protected] en een formeel schriftelijk beroep voor uw zaak indienen. Ons respectievelijke management zal de zaak bekijken alvorens te beslissen over het resultaat.
- Een boete van USD150* dient direct aan ons betaald te worden via specifieke betalingsgateways of direct afgetrokken te worden van het beschikbare saldo van de verkoper, alvorens de rekening wordt vrijgegeven.
- Elke gedeeltelijke levering zal in mindering worden gebracht en een volledige terugbetaling zal aan de koper worden overgemaakt.
*Wijzigingen voorbehouden

2e Overtreding
- Uw U7BUY account zal permanent worden opgeschort.
  - Uw gehele account en de inhoud daarvan zal worden ingetrokken (inclusief alle beschikbare fondsen op de rekening).

trustpilot
serverscan sectigo
We richten ons op het verlenen van service aan gebruikers, geen gegarandeerd financieel product. We houden ons aan de wetten van verschillende landen, En maken resoluut een einde aan illegale handelingen